Asfaltwerken rond Suska-Berg

Begin volgende week wordt het wegdek vernieuwd op de Graaf de Theuxlaan en de Beringersteenweg. Tussen maandagavond en dinsdagavond wordt de weg 's nachts afgefreesd en wordt er de dag nadien een nieuwe laag opgelegd. Concreet betekent dat dat vanaf maandagavond 20 uur de woningen in de Graaf de Theuxlaan niet bereikbaar zijn, het verkeer kan er wel door. Op de Beringersteenweg blijft het verkeer beurtelings mogelijk. Vanaf dinsdag 7u30 wordt eerst de Graaf de Theuxlaan geasfalteerd, nadien de Beringersteenweg.16381