'Audit Vlaanderen vond geen strafbare feiten'

'Audit Vlaanderen vond geen strafbare feiten'

Burgemeester Mario Borremans heeft op onze vraag gereageerd op het rapport van Audit Vlaanderen. Zoals bekend heeft die instelling de afgelopen maanden een onderzoek gevoerd bij de gemeente na een klacht. Het ging daarbij onder meer over de extra-vergoeding van ambtenaren bij de opvolging van het project rond het ophaalmachinegebouw. Ambtenaren zouden daarbij het werk op zich nemen dat normaal extern zou uitbesteed worden, ze kregen een extra vergoeding, maar in vergelijking met een privé-opdracht zou dat een aanzienlijke som hebben bespaard voor de gemeente.

Audit Vlaanderen heeft naar de gang van zaken een onderzoek gevoerd. Het rapport werd vorige donderdag in geheime zitting aan de gemeenteraad voorgelegd en door de advocaat van de gemeente toegelicht. De raadsleden moesten bovendien een verklaring tot geheimhouding ondertekenen. Afgezien daarvan, zouden er wellicht toch niet veel de was hebben willen buitenhangen, want de beslissing werd in de vorige legislatuur mee genomen door de huidige oppositie en door iedereen goedgekeurd.
Volgens burgemeester Borremans oordeelt Audit Vlaanderen dat er geen strafrechterlijke misdrijven zijn vastgesteld. "Hiermee is elke zweem van nodeloze verdachtmaking van de baan en kan verder gefocust worden op de toekomst. Audit Vlaanderen formuleert één aanbeveling naar verbetering van de interne werking. Hierop werd een plan van aanpak door de administratie geformuleerd, dat teruggekoppeld werd aan de gemeenteraadsleden om het nu te bezorgen aan Audit Vlaanderen om het vervolgens uit te rollen. Dat voorstel bestaat er in om wijzigingen aan te brengen in de rechtspositieregeling. De gemeenteraadsleden zullen stipt op de hoogte gehouden worden van de evoluties."
Wat die wijziging van de rechtspositieregeling inhoudt, is ons op dit moment ook niet duidelijk. Mogelijk komt daar op de één of andere manier nog meer duidelijkheid over.
40465