Barst in politiemuur en ook in N-VA

De gemeenteraad moest zich vanavond uitspreken over de bouw van een nieuw hekwerk met poort aan de binnenkoer van de politie. De huidige poort blokkeert geregeld, wat onveilig is, en bovendien brokkelt de muur waartussen de poort hangt, af. Bruno Buyse (N-VA) was ter plaatse gaan kijken en vond dat de muur met kleine herstellingen kan gered worden en dat de zaak met enkele duizenden euro kon opgelost worden, daarom diende hij namens zijn partij een amendement in. "Het is de bedoeling om een dichte, 4 meter lange poort te plaatsen met daarin een deur in voor de voetgangers," lichtte burgemeester Borremans nog toe. Het amendement van de N-VA werd alleen door de meeste N-VA-leden en het Vlaams Belang gesteund. En opvallend, N-VA-schepen en OCMW-voorzitter Elke Gijbels onthield zich en dat deed ze ook nog eens bij de goedkeuring van het punt over de poort zelf. Dus niet alleen de muur van de politie is gebarsten, maar over deze zaak was er ook een scheurtje in de N-VA. UPDATE Later op de raad reageerde Elke Gijbels nog en specifieerde dat haar onthouding te maken had met haar beroepssituatie en niet met verdeeldheid in de partij.
21290