Belang doet meerderheid twijfelen

Het is onuitgegeven, maar donderdagavond heeft het Vlaams Belang de meerderheid even aan het twijfelen gebracht met een voorstel. De raad moest een aanpassing van het retributiereglement op het parkeren goedkeuren. Fractieleider Jan Jans van het Vlaams Belang stelde een aanpassing voor. "Laat Parkeerbeheer de overtreders bij niet-betaling niet meteen een hoger tarief opleggen, maar eerst een kosteloze herinnering sturen. Het gebeurt immers al eens dat bonnetjes worden weggenomen onder de ruitenwissers. Ook zou de betalingstermijn met tien dagen moeten verlengd worden, om bijvoorbeeld problemen tijdens vakanties te voorkomen." De Nieuw-oppositie trad hem bij, en ook heel wat leden van de meerderheid leken daar voor gewonnen. Daarop werd de vergadering een tijdje geschorst voor overleg. Maar bij de herneming maakte schepen van verkeer Marc Swevers duidelijk dat zo'n aanpassing niet mogelijk is. "We hebben bij de onderhandelingen met parkeerbeheer het onderste uit de kan gehaald. Als ze telkens een herinnering moeten sturen - het gaat over 9.000 retributies per jaar - dan kost dat zo'n € 4,25. En die wordt dan afgehouden van het winstaandeel van de gemeente zodat er nauwelijks nog iets overblijft." De meerderheid stemde het amendement weg, Nieuw en Vlaams Belang keurden het goed, SP.a onthield zich.

                                                    Lokaal

Even later zorgde het parkeerbeleid alweer voor commotie, Parkeerbeheer krijgt bij vzw De Koepel een lokaal ter beschikking, waarvoor het alleen een maandelijkse kostentussenkomst betaalt. Daarop was kritiek vanuit de oppostie, maar burgemeester Claes wees erop dat het gaat om de uitvoering van de overeenkomst die 8 jaar geleden tijdens het vorige beleid is gesloten. "Wij zijn ook niet blij met die erfenis, maar het opzeggen van de overeenkomst zou ons meer kosten." "'t Was toen wel een CD&V-schepen van verkeer," riposteerde Albert Palmers (Nieuw).

Diezelfde Palmers maakte zich tijdens de bespreking van het OCMW jaarverslag nog boos over het feit dat de kinderopvang in Bolderberg op de speelplaats wordt ondergebracht, terwijl het OCMW aan de andere kant van de straat drie bouwkavels gaat verkopen, kavels die zouden kunnen dienen voor parkeerplaatsen aan de Wittte Zaal. Nochtans heeft volgens hem het OCMW dat geld niet nodig met een overschot van 690.000 euro. Volgens schepen Marc Vanderstraeten zal de verkoop het OCMW zowat 300.000 euro opbrengen.

                                                Hasselaar

Bij de bespreking van de erkenning van Toerisme Heusden-Zolder vzw als adviesraad was het aan Tony Beerten (Nieuw) om zich te roeren. Volgens hem kan het niet dat een Hasselaar voorzitter is van een gemeentelijke adviesraad, en zijn er genoeg bekwame mensen uit eigen gemeente. De meerderheid keurde de erkenning goed, de rest onthield zich.2800