Belastingen blijven behouden

Op de gemeentelijke commissie rond de begroting zijn maandagavond vooral technische vragen aan bod gekomen. De echte bespreking van de begroting is voor de gemeenteraad van donderdag. Nu al is beklemtoond dat het ophaalgebouw dé uitdaging wordt. Ook is duidelijk is dat tot 2013 geen dividend van Dexia moet verwacht worden. De riolering zal - in tegenstelling tot heel wat andere Limburgse gemeenten - niet verkocht worden aan Infrax. Het zou wel de bedoeling zijn om de 10 ha resterende industriegrond op het mijnterrein, bestemd als regionaal bedrijventerrein, te verkopen aan de LRM. Vanaf 2011 moet een besparing van 4 % op de personeelskosten gerealiseerd worden. De personenbelasting zal op 8 % gehandhaafd blijven en de opcentiemen op de onroerende voorheffing op 1400, ook de 'waterbelasting' blijft overeind.1981