Bergingsbekken bij het waterzuiveringsstation

Bergingsbekken bij het waterzuiveringsstation

Begin mei starten de werken voor de bouw van een bergingsbekken aan de Bommerenbeek in de Obbeekstraat. Daar ligt het waterzuiveringsstation en het is de bedoeling de overstortfrequentie te beperken, zodat het water aan de bron zuiverder is. Daarvoor is een behoorlijke ingreep nodig: aanleg van extra riolering, grondwerken, kantstroken en trottoirbanden, fundering, betonstraatstenen, groenaanleg, een persleiding, een pompstation en dus een bergingsbekken. De werken kunnen in de Obbeekstraat voor wat hinder zorgen. Ze zullen 155 werkdagen duren.20011