Berichten op digitale infoborden

In het najaar worden er 3 lichtkranten geplaatst in de gemeente. Digitale aankondigingsborden zijn vooral geschikt voor korte boodschappen, zoals het aankondigen van huisvuilzakkenbedeling of grote evenementen in Muze of op het circuit. De teksten kunnen snel aangepast worden. In eerste instantie komen de borden komen in de centra van Heusden en Zolder en waarschijnlijk aan de weegbrug van het recyclagepark waar nogal wat inwoners staan aan te schuiven, mogelijk volgt  later een uitbreiding.2029