Beroep tegen APL-vergunning blijft voortlopen

Beroep tegen APL-vergunning blijft voortlopen

Bij het begin van de OCMW- en gemeenteraad werd meegedeeld dat Hans Zegers zich door Steven Goris laat vervangen als fractieleider van de N-VA. Hans Zegers blijft gemeenteraadslid maar kon het fractieleidersschap nog moeilijk combineren met zijn huidige job. Op de gemeenteraadsagenda werd het punt over de dading rond de omgevingsvergunning van APL afgevoerd. Burgemeester Mario Borremens (GOED) liet weten dat het gemeentebestuur zich niet met de dading akkoord kan verklaren en dat dus het beroep tegen de omgevingsvergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt voortgezet. 75362