Beslissing sporthalcafetaria's is uitgesteld

Na een kwartiertje werd de gemeenteraad hervat. Maar burgemeester Borremans stelde voor gezien de toestand en de amendementen door de schepen van sport om het punt uit te stellen tot volgende gemeenteraad. Tony Beerten (NHZ) reageerde verbolgen dat de schepen van sport eerst de besluiten op het schepencollege goedkeurde en ze dan op de raad wil amenderen. Daarop reageerde schepen van sport Robin Stroobants dat er ook maandagochtend overleg achter zijn rug was gepleegd. Hij weet het aan gebrek aan ervaring dat hij het punt op het schepencollege toch had goedgekeurd, maar dat hem geen gebrek aan transparantie kon verweten worden zoals Beerten dat deed. "Mijn opmerkingen waren namiddag al klaar, had me toen uitgenodigd dan had ik ze toegelicht." Bruno Buyse (N-VA) vulde aan dat zijn partij op een positieve manier aanvullingen wilde doen bij hetgeen op tafel lag. Sonja Claes (CD&V) noemde het vandaag en ook de voorbije maanden een geknoei, een bewijs dat een krappe meerderheid niet werkt en dat ze het gemeenteraadsreglement niet kent. Ook Albert Palmers (NHZ) had nog opmerkingen bij de voorstellen. De schepenen Schops en Tielens zullen de brouwerijcontracten verder opvolgen. Na nog wat gehakketak werd het punt verdaagd naar volgende maand.  UPDATE Als laatste punt kaartte CD&V-Plus nog het beheer van de sporthallen aan. Sonja Claes vond dat vooral het opzeggen van de concessie van sporthal Bolderberg tot juridische problemen zou leiden. En dat er moet overlegd worden met de betrokkenen. Er kwam weer een welles-nietes spelletje tot stand over juridische gevolgen, verantwoordelijkheden, ... De zaak is doorverwezen naar een gemeenteraadscommissie.


15663