Bespreking Centraal Magazijn toch openbaar

Bespreking Centraal Magazijn toch openbaar

CD&V-Plus ging niet akkoord om het punt over het bod over het Centraal Magazijn naar de geheime zitting werd verdaagd. Dat moest trouwens door een tweederde meerderheid worden beslist. Fractieleider Annette Palmers kon er zich wel mee verzoenen dat het bedrag van het bod als dusdanig in geheime zitting zou gebeuren, maar dat de discussie over het bod op zich openbaar zou besproken worden. Ook Jan Jans ( Vlaams Belang) vond dat er toch een plan voor dat gebouw moet zijn, alvorens een bod te doen, en dat de raad daarover kan debatteren. Meerderheid stemde voor, oppositie tegen waardoor er geen tweederde meerderheid was en de zaak in openbare zitting werd behandeld, maar over het bedrag van het bod kwam er wel een geheime zitting.25125