Best op donderdag naar gemeentehuis

Wie op de dienst burgerzaken van het gemeentehuis moet zijn, doet dat best op donderdag. Dat is de meest rustige dag van de week met een gemiddelde wachttijd van iets meer dan 5 minuten. Dat blijkt uit de statistieken nu het nieuwe gemeentehuis een half jaar in gebruik is. Met het volgnummersysteem kunnen de cijfers nu goed in kaart gebracht worden. In die eerste 6 maanden kreeg de afdeling burgerzaken 17.207 bezoekers, dat is 2868 per maand met een gemiddelde wachttijd van net boven de 6 minuten. Meer dan één derde van die bezoekers komt op maandag (langere openingstijd), maar op donderdag word je dus sneller geholpen.1028