'Betere communicatie rond werken Suska'

'Betere communicatie rond werken Suska'

Een dertigtal buurtbewoners en handelaars van de Beringersteenweg en Graaf de Theuxlaan daagde vanavond in De Veen op voor de infovergadering over de werkzaamheden die daar aan de gang zijn, er waren 130 uitnodigingen verstuurd. Voor de toelichting had Wegen en Verkeer de ontwerper en de aannemer gestuurd. Die staan open voor klachten, voortaan zal de buurt bij hinderende werken vooraf een briefje in de bus krijgen. En Danny Driessens zal als contactpersoon de werfvergaderingen bijwonen. Over een tweetal weken starten de 'echte' werken, nu zijn het nog maar de nutsvoorzieningen. (foto Julien Maebe). 15513