'Betoncentrum' op De Schacht

Betonic[!] vestigt zich op De Schacht, het krijgt onderdak in een zijvleugel van de voormalige badzaal, vlakbij het Centrum Duurzaam Bouwen dus. Betonic[!] wordt het kenniscentrum voor beton, het moet onder meer onderzoek doen naar nieuwe samenstellingen en toepassingen. Eén van de opdrachten is het zoeken naar een alternatief voor grind - waarvan de ontginning terugloopt - als grondstof voor beton. Met de vestiging van het centrum gaan ook investeringen gepaard, 1,7 miljoen euro is gegaan naar de renovatie van de zijvleugel en een goeie 1,2 miljoen is voorzien voor de uitbouw van het centrum met onder meer een digitale bibliotheek, opleiding van personeel en promotie. Initiatiefnemers zijn het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf en de betonsector.2591