Bewaking van De Bark is niet langer nodig

Bewaking van De Bark is niet langer nodig

Door de vondst van het stoffelijk overschot van Jürgen Conings is nu ook de bewaking van plekken die als potentiële doelwitten werden beschouwd, stopgezet. Het ging daarbij onder meer om moskeeën en asielzoekerscentra. Zo werd ook het Rode Kruis opvangcentrum De Bark in de Kapelstraat de voorbije weken dag en nacht bewaakt, meestal werd daarvoor de federale politie ingeschakeld. 
69857