Bijkomend personeel om GAS-boetes te verwerken

Bijkomend personeel om GAS-boetes te verwerken

De gemeenteraad stelde een aantal vacatures voor de politie open. De N-VA had vragen bij de aanwerving van twee assistenten verkeer voor de verwerking van GAS-boetes (in het eerste jaar 1,5 voltijds equivalent). De oppositiepartij vroeg of de kosten wel opwegen tegen het rendement en of de samenwerking met de sancionerend ambtenaar van de provincie dan niet volstaat. "Op dit moment niet," antwoordde burgemeester Borremans, "Nu al zijn er heel wat GAS-overtredingen die moeten verwerkt worden en we verwachten een sterke toename eens de ANPR-camera in de Westlaan staat opgesteld. Die moeten manueel verwerkt worden en zullen heel wat tijd in beslag nemen. Ons doel is nadien uiteraard het aantal overtredingen naar beneden krijgen." Na die toelichting kon ook de oppositie zich in het voorstel vinden.
68017