Bijna 2.000 mensen klopten aan bij sociale dienst

Bijna 2.000 mensen klopten aan bij sociale dienst

Vorig jaar deden bijna 2.000 mensen een beroep op de sociale dienst van het OCMW. 299 van hen kregen een leefloon of financiële hulp. De grote meerderheid (1632) kwam met heel andere vragen: om advies, informatie, administratieve hulp, vorming, groepswerk, enz. En ook belangrijk, mensen uit alle lagen van de bevolking komen er aankloppen: jong en oud, uit alle deelgemeenten en uit alle inkomenscategorieën. Iedereen kan immers geconfronteerd worden met een overlijden, een pensioenaanvraag, nood aan een parkeerkaart, psychische moeilijkheden, noodopvang, ... Maar ook de brede aanpak van kansarmoede is een opdracht, bijvoorbeeld socio-culturele participatie, groepswerk tuinieren, de strijd tegen energiearmoede, vorming over solliciteren, een tentoonstelling voor jongeren over schulden… En er is natuurlijk de kinderarmoede, waarbij afgelopen jaar 26 gezinnen met 63 kleine kinderen een ondersteuning kregen. Elk jaar stijgt het aantal mensen met een leefloon, vorig jaar waren het al 161. Met hen wordt gezocht naar werk, het OCMW stelde er zelf 28 tewerk om hen ervaring te laten opdoen. 130 gezinnen werden begeleid bj de aanpak van hun schulden, 115 anderen vroegen om raad om hun schulden te verminderen. In 2015 had het OCMW 68 dossiers van asielzoekers, meestal kregen die materiële hulp tijdens hun asielprocedure. 1 op 4 komt uit Syrië. Het OCMW hielp 38 gezinnen financieel om toch deel te nemen aan socio-culturele activiteiten. En in 22 gezinnen was er een gezamenlijke aanpak met hulpverleners uit verschillende diensten nodig, omdat uiteenlopende moeilijkheden zich opstapelden.25090