Bisschop Vanbuel zoekt steun

Bisschop Bert Vanbuel - afkomstig uit Zolder - en werkzaam in Kaga-Bandoro, Centraal-Afrikaanse Republiek - heeft een oproep tot steun gedaan. Zoals eerder gemeld hebben op 10 december de rebellen een groot deel van het bisdom ingenomen, onder meer Bandoro zelf. Zowat 450 vluchtelingen hebben onderdak gezocht in het onthaalcentrum van het bisdom. Mgr. Vanbuel is daarom op zoek naar middelen om de weeskinderen en de armen te steunen, maar naast de opvang van vluchtelingen moet ook zijn personeel kunnen overleven. Kerk in Nood heeft alvast 40.000 euro vrijgemaakt voor bisschop Vanbuel.12349