Bloemenhulde aan monument in Heusden

Bloemenhulde aan monument in Heusden

Vanmorgen had in de regen het eerste deel van de 11-novemberviering plaats aan het herdenkingsmonument in Heusden. In aanwezigheid van een hele delegatie van gemeentebestuur, oudstrijdersverenigingen en militairen werden daar bloemenkransen neergelegd. Nadien trok het hele gezelschap richting Zolder waar in de Sint-Vincentiuskerk de eucharistie werd opgedragen.37180