Bloemenwijk: selectie buurtbewoners mag meedenken

Bloemenwijk: selectie buurtbewoners mag meedenken

De gemeente had eerder aangekondigd dat er een evaluatie zou komen van de proefopstelling in de bloemenwijk in Bolderberg. In juli heeft de gemeente daar het kruispunt Irislaan-Heidestraat afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan. Maar er ontstond een storm van protest, vooral van buurtbewoners die plots zelf een hele omweg moesten maken. De evaluatie komt er, maar niet in de vorm van een buurtvergadering zoals de bewoners hadden gedacht. Het wordt een 'participatie volgens het LaMA-concept: Laboratoria Mobiele Alternatieven'. Inwoners mogen daarbij mee nadenken over concrete oplossingen om van de hele bloemenwijk een woonwijk te maken zonder sluipverkeer en om veilige, kindvriendelijke fietsverbindingen tussen school, sportclub, jeugdbeweging en woonkernen te creëren.

Sessies

Er zijn werksessies gepland op 23 januari en 11 februari. Alleen mag daar niet iedereen aan deelnemen. De buurtbewoners mogen zich via de website van de gemeente kandidaat stellen. Uit de kandidaten maakt de gemeente 'een selectie om tot een werkbare, evenwichtige en representatieve groep te komen'. Deze methode zou elders haar nut al bewezen hebben. Wellicht zullen heel wat buurtbewoners zich aanmelden. Maar de aangekondigde selectie van de deelnemers aan de werksessies zorgt in de betrokken straten wel voor het nodige wantrouwen. Maar 't is wel de bedoeling om op relatief korte termijn een oplossing uit de bus te laten komen.50391