Boek helpt bij renovaties in mijncités

Overheden, architecten of bewoners van tuinwijken die hun woning willen renoveren, kunnen daarvoor voortaan gebruik maken van het boek "Mijn Cité". Daarin staan richtlijnen voor het renoveren van huizen in de mijncités van Maasmechelen, Genk, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder en Beringen. Voorlopig zijn er 5.000 exemplaren van gedrukt. "Het boek geeft een beeld van het verleden, het heden en de toekomst van de mijncités, waarmee de bewoners naar de 21ste eeuw kunnen stappen. De cités vormen een belangrijk stuk van het Limburgs patrimonium. Om ze een leefbare toekomst te geven, is het nodig de oude woningen en buurten aan te passen aan de moderne normen van comfort en woonkwaliteit. Met deze uitgave proberen we antwoorden te geven op vragen zoals hoe gemeentebesturen om moeten gaan met de alsmaar groter wordende vraag over woonuitbreidingen en hoe architecten omspringen met de beperkingen van het oud patrimonium", zegt Paul Keunen van Stebo. De eerste tuinwijken waren toonbeelden van stedenbouwkundige spitsvondigheid. De regie van de mijn beheerde de wijken. Eind jaren zestig werden de eerste woningen verkocht, de controle viel weg en iedereen veranderde en renoveerde naar eigen goeddunken.4809