Bolderberg heeft nu officieel een schoolstraat

Bolderberg heeft nu officieel een schoolstraat

De Kluisstraat, aan de basisschool van Bolderberg, mag zich vanaf nu officieel schoolstraat noemen. Ze werd zojuist op een feestelijke manier geopend. De leerlingen fietsten, stepten en liepen de straat in terwijl langs de weg een wave werd uitgevoerd. Er waren toespraken door burgemeester Mario Borremans en schepen van onderwijs Marleen Hoydonckx. Eind vorig schooljaar was er een tijdlang een testfase en die is positief bevonden, alleen zijn nog wat kleine bijsturingen gebeurd. Uitgangspunt was om aan de schoolpoort ruimte te maken voor voetgangers en fietsers en zo een veilige schoolomgeving voor de kinderen tot stand te brengen. Samen met de school, de ouderraad en de gemeente hebben ook de Fietsersbond en dorpsraad de schouders onder het initiatief gezet.

Een half uurtje voor de bel

Voortaan worden dus alle gemotoriseerde voertuigen een half uur voor de start en het einde van de schooldag geweerd aan de poort, met uitzondering van hulpdiensten en vergunninghouders. Bewoners kunnen uiteraard wel de straat stapvoets uitrijden en geven voorrang aan de zwakke weggebruikers. De regeling geldt in het deel van de Kluisstraat tussen Vrunstraat en Averbodeshof op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 8.45 en van 15 tot 15.30 uur en op woensdag van 8.15 tot 8.45 en van 12 tot 12.30 uur. (foto's Marina Poelmans)

61902