Bolderberg: the day after

Bolderberg: the day after

Bolderberg likt zijn wonden na een rampzalige nationale feestdag. Terwijl vanochtend de civiele bescherming terug richting brandweerkazerne reed, waren in de Sint-Jobstraat en het Broederspad de bewoners samen met dakwerkers volop aan het werk om de meest dringende maatregelen te nemen. De kapotte of weggerukte daken zijn ondertussen met zeilen afgedekt. De schade wordt nu ook geïnventariseerd en ze is groot, zeer groot. Niet alleen aan huizen en horecazaken, aan de kerk van Bolderberg is vooral het dak van de sacristie geraakt, maar ook glasramen zijn stuk. Overal liggen nog hopen ongesmolten hagelbollen en het dikke tapijt van bladeren en ander groen is nog niet verdwenen van straten en voetpaden. Buurtbewoners en gemeentepersoneelsleden proberen alles zoveel mogelijk op te poetsen. Bijkomend probleem voor de herstelling is dat we midden in de bouwvakantie zitten. Niet alleen zijn daardoor heel wat bedrijven en vakmensen onbereikbaar, ook het leveren van materialen is zeer moeilijk.2945