Bolderberg wil op koers komen

Bolderberg wil op koers komen

Buurtzaken is nu ook in Bolderberg van start gegaan met een project om een dynamiek bij de handelaars op gang te brengen. Onder de noemer 'Bolderberg op koers' proberen gemeentebestuur, Stebo, handelaars en het Agentschap Ondernemen, de kern van Bolderberg te versterken. Daarbij zal extra aandacht gaan naar het voorzieningenniveau van de lokale handel dat belangrijk is voor de inwoners maar ook naar de rol van handel en horeca in het toeristische gebeuren. De komende maanden gaat Stebo horen naar de visie naar de handelaars, later worden ook dorpsraad en andere betrokkenen erbij betrokken. Het is de bedoeling om na het toeristische seizoen de resultaten van de bevraging tijdens een volksvergadering toe te lichten. Eerder zijn gelijkaardige initiatieven genomen in Winkelcentrum Cité, Eversel, Zolder-Centrum en Heusden-Dorp.2527