Boomkikker krijgt weer alle levenskansen op Bovy

Boomkikker krijgt weer alle levenskansen op Bovy

Vorige maand zijn de werkzaamheden voor het biodiversiteitprojectBovy onthaalpoort voor mens en boomkikker’ afgerond. Een aantal ingrepen moest domein Bovy omvormen tot een perfecte biotoop voor de boomkikker. De centrale vijver werd aangepast om gemakkelijk te kunnen beheren. Een filterbuis over de oplaat moet beletten dat er vis in de vijver terecht komt tijdens het vullen van de vijver. De boomkikker heeft immers zuiver, visvrij water nodig om zich te kunnen voortplanten. Verder werd een extra poel hersteld in het vlakbij gelegen bos. Tot slot is de landbiotoop van de boomkikker hersteld, door de bosranden te verjongen. Er zijn daar 564 kamperfoelieplantjes gezet zodat de kleine ijsvogelvlinder ook een duwtje in de rug krijgt, dat is immers de adoptiesoort van Heusden-Zolder. Het water van de vijver zal op termijn helder en plantenrijk worden en tal van insecten zullen genieten van het verhoogde nectaraanbod van de kruiden in de bosrand die op hun beurt weer als voedsel dienen voor verschillende vogels, amfibieën en zoogdieren. De provincie betaalde 90 % van het project, € 22.000, Heusden-Zolder bracht € 2.500 in en het Regionaal Landschap Lage Kempen stond in voor de uitvoering van het project. (foto Jan Leijskens)
66459