Bootjes voor mensenrechten (41)

Bootjes voor mensenrechten (41)

Als de matrozen van de mensenrechtenbootjes zelf de roeispanen ter hand nemen - met een al dan niet bewuste groet aan de roeiers-slaven van destijds - dan verdienen ze ons respect28376