Bovy moet park- en groenbeheersplan krijgen

Bovy moet park- en groenbeheersplan krijgen

Het gemeentebestuur wil het Agentschap Natuur en Bos een 'harmonisch park- en groenbeheersplan' laten opstellen voor het domein Bovy. Dat moet in de plaats komen van het Lifeplusprogramma en tegelijk een oplossing bieden aan de verwaarlozing van het domein. Het Lifeplusplan zou van Bovy met een bezoekerscentrum de uitvalsbasis maken voor het vijvergebied in de regio. Maar eerst had Europa het dossier op technische grond negatief geadviseerd, en nadien wilde Toerisme Vlaanderen zich niet financieel engageren omdat het plan niet toeristisch genoeg zou zijn. "We willen de gemeente niet voor de helft van de kosten laten opdraaien, dus zoeken we het nu kleinschaliger binnen Bovy op zich," zegt schepen van toerisme Marc Swevers.

 "De gemeente en Natuur en Bos zijn bereid om samen het plan voor het domein te betalen. Maar daarna moet het plan uitgevoerd worden, met zeker ieder voorjaar een grondige onderhoudsbeurt voor Bovy. Dat kan in het kader van een sociale economieproject, maar naar schatting zal dat telkens 25 tot 30.000 euro kosten. Wij zijn bereid één derde, tot maximaal 10.000 euro te betalen. Op zich is dat geen probleem, want we krijgen jaarlijks een erfpachtvergoeding van 20.000 euro. De rest moet betaald worden door de erfpachthouder, de Pannenkoekenbakkers dus.

Maar eerst moeten die nog in het Staatsblad laten verschijnen dat zij nu eigenaar zijn van de vennootschap die destijds de eerste erfpachthouder was van Bovy. Pas als dat is gebeurd, kunnen we rond de tafel gaan zitten en een bijkomende overeenkomst maken, zodat het onderhoud van het domein ook kan afgedwongen worden. Uiteindelijk heeft ook de uitbater er alle belang bij dat het domein er mooi bijligt, dan komen immers de wandelaars terug en zij zorgen voor de omzet."1688