Braderiereglement legt wildverkoop aan banden

Vanaf de komende braderie in het winkelcentrum Cité is een reglement van kracht om een aantal uitwassen tegen te gaan. Vorig jaar hebben zich blijkbaar een aantal problemen voorgedaan met tijdelijke verkoopspunten: gewone inwoners verkochten plots eten en drinken en enkele handelaars boden producten aan die niets met hun normale activiteiten te maken hebben. Daarom is - na overleg met de handelaars - een afsprakennota opgesteld. Daarin staat niet alleen wie wat mag verkopen, maar ook de verplichte doorgangen voor voetgangers en hulpdiensten en regels over rust en veiligheid zijn er in opgenomen. Met dit reglement in de hand, kan de politie ook meteen optreden tegen overtreders.

5347