Broeksteeg wordt afgewerkt

In de Broeksteeg, een zijweg van de Bieststraat, wordt de straat afgewerkt en het is de bedoeling om nog deze week daarmee rond te geraken. Daar is de riolering volledig vernieuwd, er zijn betonnen watergreppels en slokkers geplaatst en samen met het wegdek moeten nog de bermen en inritten worden hersteld.5297