Brug Viversel verhuist in het najaar

Brug Viversel verhuist in het najaar

De werkzaamheden zijn al enkele keren opgeschoven, maar volgens de Vlaamse Waterweg zal in het najaar de brug over het kanaal in Viversel worden geplaatst. Zoals bekend wordt de vroegere noodbrug, die nog langs de E314 ligt, opgeschoven tot aan de Westlaan. Daar zal ze de definitieve verbinding tussen Viversel en het industrieterrein Zolder-Lummen vormen. Ze heeft ook de juiste hoogte om schepen met vier lagen containers onder door de te laten. Tijdens de aanpassing zal er drie maanden lang op die plaats geen verkeer over het kanaal mogelijk zijn. De oude brug zal afgebroken worden. Er moet nu nog gewacht worden met de start der werken, omdat dezelfde aannemer die in Viversel de werken uitvoert, nu nog aan de slag is aan de Kempische brug in Hasselt. 74570