Bruno Buyse: 'Nu duidelijkheid scheppen'

"Wij blijven als fractie op één lijn staan. Voor ons is het duidelijk, we hebben een mandaat van de kiezer om aan verandering te werken en dat gaan we ook doen. Maar blijkbaar hebben andere partijen moeite met die verandering," aldus schepen Bruno Buyse nadat hij gisteravond door de andere partijen is weggestemd als voorzitter van het AGB. Bruno Buyse noemt de stemming een brandje, dat weliswaar niet zonder gevolgen zal blijven. "De andere partijen van de meerderheid moeten klaarheid scheppen, en zich aan de afspraken houden, ze kunnen niet op twee sporen blijven rijden. Als alles blijft zoals het is, zullen wij daar geen deel van uitmaken. Het is nu aan de partijvoorzitters om zo snel mogelijk een overleg op gang te brengen." En ook de tegenstemmen van de ambtenaren, zitten Bruno Buyse hoog. "Als N-VA pleiten wij voor een duidelijke scheiding tussen politiek en management."13229