Buren van Jumbo willen dat overlast stopt

Buren van Jumbo willen dat overlast stopt

Op het feestelijk moment bij Jumbo was ook een delegatie van de buurtbewoners aanwezig met een brief voor de filiaalhouder, de projectontwikkelaar en het gemeentebestuur. De buren zijn blij met de komst van de winkel en de initiatieven voor fietsers en mensen met een beperking, maar hebben ook een aantal verzuchtingen. Zo vliegt er geregeld afval in het rond vanuit de containers en wellicht van slordige klanten. Ze pleiten voor afgesloten containers onder het afdak en een afvalronde. Daarnaast zijn ze er niet over te spreken dat De Hoeven wordt gebruikt als in- en uitrit door de klanten , terwijl dat volgens de vergunning alleen voor laden en lossen bestemd was. Ze vragen enkele kleine ingrepen om die gevaarlijke situaties te vermijden. Op de parking is er 's avonds geregeld sprake van overlast door hangjongeren, rondscheurende auto's, vuurwerk, ... Ze vragen om de parking 's avonds af te sluiten. Tenslotte wijzen de buren erop dat vrachtwagens soms achteruit rijden in De Hoeven, wat tot gevaarlijke situaties leidt. (foto Ronny Vanthienen)71844