Buurt mag opvangcentrum evalueren

Het Rode Kruis organiseert op 14 juni een evaluatievergadering met de buurtbewoners van het opvangcentrum in De Bark. Bij de start ontstond in de buurt nogal wat commotie en tijdens een infovergadering werd toen afgesproken om te evalueren. Nu het opvangcentrum ruim een half jaar open is, is volgens het Rode Kruis de tijd rijp om met de buurt te bekijken wat goed is en wat anders kan. Vanaf 19 uur komen het Rode Kruis zelf, de betrokken gemeentediensten en de buurtbewoners aan het woord.5030