Buurt Remo blijft gezondheidsonderzoek vragen

Buurt Remo blijft gezondheidsonderzoek vragen

Er zijn geen gezondheidsrisico's rond het Remo-stort. Dat blijkt uit de onderzoeksresultaten die gisteravond door burgemeester Yzermans van Houhtalen-Helchteren werden voorgesteld op de Remo-toezichtcommissie en de gemeenteraad. Het gaat om de resultaten van het bodem- en luchtonderzoek in de omgeving van het Remo-stort. De bekende toxycoloog Professor Tytgat vroeg, aansluitend op vroegere metingen door VITO, bijkomende metingen voor waterstofsulfide en andere mercaptanen. Een bureau voerde dit uit in de zomers van 2022 en 2023. Ook op het stort werd op 11 plaatsen gemeten.
In de Kolderstraat is een verhoogde concentratie van de waterstofsulfide vastgesteld, die echter ver onder de grenswaarde bleef. Bovendien kan waterstofsulfide wel geurhinder veroorzaken maar op korte termijn geen gezondheidsschade. Een bodemonderzoek door een firma in opdracht van de gemeente Houthalen-Helchteren in de omgeving van de stortplaats bracht geen verhoogde cadmiumaanwezigheid aan het licht, terwijl de Bodemkundige Dienst van België eerder in een staal dat een buurtbewoner daar nam, 8 maal te veel cadmiium in de grond vond. In een reactie op de nieuwe resultaten dringt de groep Bezorgde Buurtbewoners aan op een uitgebreid gezondheidsonderzoek dat vijfjaarlijks herhaald moet worden. Ze verwijzen daarbij naar het groot aantal gevallen van ongewone en eerder zeldzame kankers die bij buurtbewoners zijn vastgesteld en waarvan zijzelf uiteraard het verband niet kunnen bewijzen.80171