Buurthuis Boekt nu ook officieel geopend

Buurthuis Boekt nu ook officieel geopend

Vandaag in de vooravond is het buurthuis Boekt officieel geopend. Den Ubbel draait al langer op volle toeren, maar de dorpsraad had nog een officiële opening van het gemeentebestuur te goed. Er was dan ook een opvallende poltieke aanwezigheid uit heel wat fracties in de tent. Dorpsraadvoorzitter Jos Tielens bedankte iedereen die aan het hele project had bijgedragen, en wees erop dat het niet alleen gaat om het Buurthuis, maar om de gehele nieuwe infrastructuur die Boekt er - gerealiseerd vanuit twee legislaturen - heeft bijgekregen. Dat heeft de ontmoetingsmogelijkheden en de sociale samenhang alleen maar versterkt. Eerste schepen Lode Schops benadrukte de noodzaak van de infrastructuur in een wijk die snel uitbreiding neemt. Aan de realisatie is een heel proces voorafgegaan. Het buurthuis heeft nu een cafetaria met groot terras, 3 lokalen, een berging voor de academie, douches voor de tennis, 9 banen op een indoorpetanquehal, 2 vergaderzalen en een conciërgewoning. Daarnaast werd ook de riolering aangepakt, een parking aangelegd voor 74 auto's, 3 tennisvelden, buitenpetanque, kiss&ride-zone voor de school, een ontsluitingsweg, ... alles samen een investering van zowat 2,155 miljoen euro. Redenen genoeg om vanavond te klinken op de toekomst van Boekt dus.22178