Camera's met geluidsmeting nog niet voor morgen

Camera's met geluidsmeting nog niet voor morgen

Herwig Hermans stelde namens de N-VA-fractie voor om in eerste instantie in de Koolmijnlaan high tech camera's te installeren die zoals in Genk en ook in Nederlandse steden wordt gepland, auto's die voor overlast zorgen te kunnen betrappen en identificeren. Jan Jans (Vlaams Belang) stelde vast dat de gemeente een geluidsmeter heeft maar dat die in de kast blijft liggen en dat bovendien door de vele meldingen de nummerplaten van de overlastbezorgers gekend zijn. Maar hij sloot zich wel aan bij het N-VA-voorstel. Burgemeester Mario Borremans stelde dat er tot op heden in Genk nog geen concrete toepassing te zien is, daar worden ook door privé-partners nog ontwikkelingen bekeken. Blijkbaar stelt ook de politiezone Carma- die niet in de plannen betrokken is -  de wettelijkheid nog in vraag. Toch zegde burgemeester Borremans toe dat zo gauw het in de prakijk wordt gebracht vanuit Heusden-Zolder de ontwikkelingen op de voet zullen gevolgd worden om ook hier die overlast te kunnen aanpakken. Daarop liet hij waarnemend zonechef Ludo Vangeel een toelichting geven. Hij stelde dat geluidsmetingen van voertuigen niet zomaar kan gebeuren met een geluidsmeter, er zijn zoveel wettelijke voorwaarden aan gekoppeld dat geen enkele politiedienst in ons land momenteel geëquipeerd is om dat uit te voeren. Het is zelfs onmogelijk om ze door te sturen naar een keuringscentrum. Toch probeert de politie in Heusden-Zolder op basis van het auditieve en op basis van andere artikelen uit de wet, de verkeerscode en het GAS-reglement op te treden en boetes op te leggen, die weliswaar te laag liggen. Dit jaar is een 20-tal pv's opgesteld voor zulke inbreuken, 60 % van de overtreders kwam uit Heusden-Zolder. 
62090