Carnaval in de wijk Lindeman

Carnaval in de wijk Lindeman

Ook in de wijk Lindeman hebben de kinderen al carnaval gevierd, en dat op initiatief van Taalstimulering Lindeman en Het Berenhuis. Zoals we vorige week al meldden, hebben ze toen een hele namiddag geoefend. Nu werden maskers geknutseld en trokken de carnavalsvierders de vrolijkste pakken aan. En zo trokken ze onder het goedkeurend oog van de wijkbewoners naar het Volkerenplein waar ze nog een mini-carnavalshow opvoerden. De oudste kinderen brachten gedichten, de jongsten brachten in een liedje een ode aan het 'leuke letters leren'. (foto's Gerlinde Gilissen)19534