Carnaval is gestart: (2): Slamridders

Carnaval is gestart: (2): Slamridders

De Slamridders zijn ontstaan in het voetbalseizoen 79'-'80 uit het steunfonds van de toenmalige voetbalclub Helzold. Hugo Maex bedacht de naam 'De Slamridders' die daarmee ook de verbondenheid met de mijnen onderstreepte en wijlen Jean Geraerts - Jean van den Appel - werd de eerste prins. De Slamridders namen de bestaande jeugdstoet van Het Heem over en bouwden die uit tot een internationale stoet.Op dit moment is Désiré Kwanten de regerende prins, terwijl Nick Claes en Jolien Schoemans jeugdprins en jeugdprinses zijn. Op 8 januari heeft het gezelschap zijn pronkzitting met aanstelling van de nieuwe prins, op 16 januari volgt de kinderzitting, op 11 maart is er bal en 's anderendaags de stoet. www.deslamridders.be
6266