Carpoolparking op de lange baan?

Binnen de Gemeentelijke Begeleidingscommissie is geen consensus gevonden, niet voor of tegen een carpoolparking aan afrit 28, maar ook niet over afrit 27 als alternatieve oplossing. Enkele specialisten maakten zich sterk dat voor de negatieve gevolgen van een carpool bij afrit 28 voor de buurt zoals wateroverlast, verkeershinder, ... wel een oplossing zou gevonden worden. Het ziet er dus naar uit dat de aanleg van een nieuwe carpool wel eens op de lange baan kan terechtkomen. Bovendien was ook de verkeerstechnische herinrichting van afrit 28 aan de carpoolparking gekoppeld, zodat ook hiervan voorlopig niets in huis zou kunnen komen.16441