Circuit heeft definitief omgevingsvergunning

Circuit heeft definitief omgevingsvergunning

Minister van Omgeving Koen Van den Heuvel heeft aan Circuit Zolder een omgevingsvergunning afgeleverd. Daarmee mag de vzw Terlamen de bestaande site en activiteiten verder uitbaten en enkele technische aanpassingen zoals de vernieuwing van airco’s en schouwputten uitvoeren. Eerder had de deputatie al een vergunning afgeleverd maar daar was beroep tegen ingediend door iemand uit de buurt en de Limburgse Milieukoepel. Zij waren tegen het omgevingsgeluid en de luchtemissienormen. Tijdens de procedure waren er 3 volledig gunstige adviezen (Ruimte, Agentschap Natuur en Bos, Dienst Waterlopen en Domeinen), vijf voorwaardelijk gunstige (Agentschap Zorg en Gezondheid, Vlaamse Milieumaatschappij, schepencollege Heusden-Zolder, Milieu en het overkoepelend eindadvies van GOVC) en er was geen enkel ongunstig advies. Tijdens het openbaar onderzoek zijn 132 bezwaren ingediend, de meeste via een petitie. De minister geeft dus definitief de omgevingsvergunning. Hij legt wel een aantal voorwaarden op in verband met de wedstrijddagen en activiteiten met en zonder geluidsbeperking. Daarnaast moet de commissie Terlamen jaarlijks een informatievergadering organiseren. Er komt ook een klachtenregistratiesysteem en de verplichting om jaarlijks een geluidsverslag te bezorgen aan de overheid. (foto Marcel Gybels)45285