Circuit informeert zijn buren met veel voorbehoud

Circuit informeert zijn buren met veel voorbehoud

De buurtbewoners van Circuit Zolder krijgen dezer dagen een brief van de circuitdirectie in de bus met uitleg over het komende seizoen. Daarin geeft die een overzicht van de kalender maar maakt tegelijk ook duidelijk dat alles door de COVID-situatie onder voorbehoud is en dat er niet aan 1 kalender wordt gewerkt, maar aan diverse scenario's over data en de invulling van evenementen. Er zijn immers veel factoren die meespelen: al of niet publiek, al of niet catering, al of niet verhuur van locaties en daarnaast de richtlijnen van  de federale, Vlaamse of lokale overheden. Tegelijk maakt directeur Harry Steegmans ook duidelijk dat na al een zeer zwaar jaar vol annulereringen, weggevallen inkomsten en extra kosten, het nodig is om weer te kunnen organiseren, niet alleen om  verliezen te boven te komen maar ook weer te kunnen investeren. Hij wijst ook op de geplande heropening van het Circuit Café (ex-Wheels) als vaste ontmoetingsplek. Harry Steegmans onderlijnt ook dat in de volgende verder gewerkt wordt aan de droom van volledige CO2 neutrale events en dat binnen het project groenbuffer dat nu zijn laatste fase ingaat. Tenslotte verwijst hij ook naar de wielerpiste, een project dat ondertussen losstaat van het circuit, maar waarin wel het medical center zal ondergebracht worden.67954