Circussen moeten vroeger aanvragen

Circussen moeten vroeger aanvragen

Er komen blijkbaar tegenwoordig bij de gemeente nogal wat aanvragen binnen van circussen die hier hun tenten willen komen opslaan. Omdat sommigen van die circussen nogal laat met hun vraag afkomen, is het reglement aangepast. Net zoals alle evemenenten waarvoor een politieverordening voor tijdelijke verkeersmaatregelen nodig is, moet het voortaan minstens 12 weken vooraf gebeuren, in plaats van 4 weken nu. De uitnodiging voor de gemeenteraad valt niet onder het nieuwe reglement.4045