College heeft een nieuw Sint-Franciscusbeeld

College heeft een nieuw Sint-Franciscusbeeld

Een belangrijke symbolische stap vanmiddag in de uitbouw en vernieuwing van de gebouwen van het Sint-Franciscuscollege campus Berkenbos: het gloednieuwe beeld van Sint-Franciscus werd aan de ingang onthuld door dagelijks bestuur en directie. Eerst was er een sfeervolle viering in de kerk met onder meer getuigenissen van (ex-)leerkrachten en opgeluisterd door het leerlingenkoor en muzikale leerlingen. Pater Umans en algemeen directeur Eddy Willems voerden er het woord. Eddy Willems benadrukte dat het college er - misschien tegen de tijdsgeest in - bewust voor kiest om vergaderzalen de namen van de congregaties te geven die het secundair onderwijs in Heusden-Zolder gestalte gaven, om de oude glasramen te bewaren en nu dus om een nieuw Franciscusbeeld te onthullen. "Maar Franciscus is een man met een verhaal en zijn boodschap is actueler dan ooit in een wereld waar vrede en rechtvaardigheid, milieubewustzijn, dierenrechten, interreligieuze dialoog en armoedebestrijding hot items zijn." In dezelfde sfeer werd gekozen voor een sobere, maar feestelijke viering. Het beeld Sint-Franciscus met de leeuwerik  - strak en sober, maar met een krachtige expressie - werd toegelicht door zijn ontwerper, pater Rik Van Schil, ook een Minderbroeder. Het is in brons gegoten door Luk De Blieck. Verder waren er nog een toespraak van voorzitter Marc Smeyers van de raad van bestuur, de zegening van het beeld door pater Umans, en de inhuldiging van de leerlingenbank. (meer foto's van Julien Maebe).24542