College verbroedert met school uit Saint-Hubert

College verbroedert met school uit Saint-Hubert

Vandaag kreeg het Sint-Franciscuscollege het bezoek van een delegatie van het Institut Notre Dame uit Saint-Hubert. Het is de bedoeling dat leerlingen en leerkrachten van het TSO en BSO en op termijn mogelijk ook van de Middenschool en het ASO een duurzame samenwerking uitbouwen met een school uit Wallonië. Daarbij willen ze klassen of leerlingen uitwisselen, niet alleen op de klassieke manier, ook tijdens en na de lessen zal het bezoek aan de partnerschool voorbereid worden. Leerlingen zullen via de moderne media met elkaar communiceren over een actueel thema dat hen ook aanspreekt. En het gaat echt niet alleen om vakken als Frans of moderne talen, het wordt voor elk wat wils. Ook voor de leerkrachten schuilt er ongetwijfeld zowel een culturele als pedagogische verrijking in de samenwerking. Het college keek in het kader van de Comeniusprojecten al vaker over de grenzen heen. Wat Saint-Hubert betreft, komt er nog bij dat ook het gemeentebestuur er officiële partnerbanden mee onderhoudt.4204