College weigert bouwvergunning magazijn

College weigert bouwvergunning magazijn

Het schepencollege heeft opnieuw een bouwvergunning geweigerd voor het project Centraal Magazijn van N-VA-raadslid Bruno Buyse. Volgens schepen van ruimtelijke ordening Lode Schops was het college bereid om een vergunning te geven voor het woninggedeelte maar niet voor de winkels. Maar uiteindelijk gaf het college ook voor de appartementen een negatief advies. "Normaal moet je in een woningproject een deel sociale woningen voorzien. Je moet dan ofwel met een sociale bouwmaatschappij samenwerken, ofwel elders die sociale woningen realiseren ofwel de verplichting afkopen. Omdat van de eerste twee scenario's geen sprake was, hadden wij een afkoopsom van 540.000 opgelegd. Maar daarin zijn we teruggefloten door Stedebouw, ook Bruno Buyse zelf wilde daar trouwens niet van weten." De projectontwikkelaar heeft nu de mogelijkheid om een nieuw dossier in te dienen ofwel in beroep te gaan bij de provincie. Ondertussen heeft het interministerieel comité wel een socio-economische vergunning afgeleverd voor de vestiging van de Brico in het Centraal Magazijn. Dat is daarmee ingegaan tegen het standpunt van het socio-economisch comité voor de distributie en het gemeentebestuur. Maar volgens schepen Schops zal de gemeente hier beroep tegen aantekenen.15768