Commissie buigt zich over ontgravingen

De laatste gemeenteraad voor de verkiezngen - volgende maand is er geen - werd vrij vlot afgewerkt. Muze krijgt voor 18.000 euro aan investeringssubsidies, onder meer voor koelkasten, handdrogers op de toiletten en beamers. De Zandloper legde zijn balans 2011 voor met een winst van 5 272 euro. Zoals aangekondigd werd het rooilijnplan voor het terrein tegenover de brandweerkazerne bekeken. Daar komen 4 woningen voor brandweermannen om de permanentie te vergroten en de korte interventietijden te behouden. Daarnaast wil ook de Kantonnale Bouwmaatschappij er vier aaneengesloten sociale woningen bouwen. En de rest van het terrein dient als op- en afstapplaats voor treinen en bussen. Het was vooral uitkijken naar het voorstel van Jan Jans (Vlaams Belang) om ontgravingen van meer dan 5 graven op de kerkhoven voortaan door de gemeenteraad te laten beslissen en niet door het schepencollege. Lode Schops (onafhankelijk) diende een amendement in om het punt later in een commissie te laten behandelen. Uiteindelijk keurde een grote meerderheid die behandeling in een commissie goed, alleen Vlaams Belang stemde tegen.11270