Concurrentie tussen de weerelementen

Concurrentie tussen de weerelementen

Op deze eerste winterdag baande de scherpe wind zich een weg door de kale takken maar ook de aanwezigheid van de zon bleef niet onopgemerkt. (foto Marcel Gybels)29754