Corona had positieve invloed op gemeenterekening

Corona had positieve invloed op gemeenterekening

De gemeenteraad keurde vanavond de gemeenterekening 2021 goed. In de exploitatie is er een overschot van  bijna 10.712.000 euro. 'Dat is bijna 4,2 miljoen meer dan verwacht. Er zijn verschillende verklaringen in min of meer. Bijvoorbeeld  lagere uitgaven aan goederen en diensten door corona (bv. programmakosten Muze), lagere personeelskost dan voorzien, de leeflonen die het OCMW uitkeert zijn nog altijd stijgend (vorig jaar moest de gemeente 481.500 euro zelf betalen, ten opzichte van 306.000 in 2018), de ontvangsten uit werking zijn ook lager (minder inkomsten cultuurcentrum en minder verhuur sportterreinen). De personenbelasting werd verlaagd en bracht 400.000 euro minder op in 2021 dan in 2020, ook al omdat het belastbaar inkomen daalde door de coronacrisis", legt schepen van financiën Isabelle Thielemans (CD&V) uit. Wat investeringen betreft was 23 milljoen voorzien, en 15 miljoen vastgelegd. Het overschot wordt overgedragen om dit jaar te investeren. In 2021 was de gemeenteschuld nog 551 euro per inwoner, het jaar voordien 594 euro. Isabelle Thielemans wijst erop dat de inflatie (indexering lonen, hogere prijzen materialen, leveringen en diensten) en de nasleep van de coronacrisis moeten ingecalculeerd worden, maar ze zegt dat de cijfers bewijzen dat de organisatie klaar is om de volgende jaren door te komen.73103