Corona zorgt (tijdelijk) voor gunstige financiën

Corona zorgt (tijdelijk) voor gunstige financiën

Voor het eerst wordt voor het jaar 2020 een gezamenlijke jaarrekening voorgelegd van gemeente en OCMW. 2020 werd afgesloten met een overschot op de exploitatierekening van 9,97 miljoen, 2,78 miljoen meer dan geraamd. Aan de ontvangstenzijde kwam 97,5 % van het verwachte bedrag binnen, aan de uitgavenzijde werd 91,8 % gerealiseerd. De schuld per inwoner bedroeg € 669,00, bijna 80 euro minder dan in 2019. Niet alle geplande investeringen zijn vastgelegd, vooral door corona: 10 van de 16 miljoen euro waarvan 5,5 miljoen is aangerekend in 2020, de rest wordt naar dit jaar overgedragen. De belangrijkste investeringen zijn de sportsite Vrijheid, de nieuwe school voor Beekbeemden en de sportzaal erbij en rioleringen in Sint-Maartenlaan en Weg naar de Grauwe Steen. De minderinkomsten hebben ook te maken met corona, daardoor zijn onder meer de werking van CC Muze en de verhuur van sporttereinen zo goed als stilgevallen. Bij het CVO vielen heel wat inschrijvingsgelden weg. Wel waren er extra uitgaven verbonden aan de corona- en relancemaatregelen, maar daar stonden steunmaatregelen van de overheid tegenover. Toch benadrukt de meerderheid dat de echte financiële impact van corona pas vanaf volgend jaar zal duidelijk worden.


69896