Cursus voor mantelzorgers van dementerenden

Alsmeer mensen worden geconfronteerd met personen met dementie. Daarom organiseren De Zandloper, de gemeente en de seniorenraad van Heusden-Zolder, het Sint-Franciskusziekenhuis, het Expertisecentrum Dementie Contact en de CM een cursus met praktische tips en ondersteuning en ervaringsuitwisseling. De gespreksgroep wordt ondersteund door Lieselotte Reynders van de CM. Het is bedoeld voor mantelzorgers van personen met dementie. De groep komt samen op maandag 3 en 17 februari en maandag 3 en 17 maart 2014 van 13.30 tot 16.00 uur in De Zandloper. Deelnemen kost 10 euro voor de hele reeks, inclusief een drankje. Vooraf inschrijven (maximaal 15 deelnemers) in De Zandloper. Wie tijdens de cursus geen opvang heeft voor de dementerende, kan vooraf contact opnemen met dagverzorgingscentrum De Brug, 011-45 61 50.15022