CVO-gebouw weegt op budget

De gemeenteraad heeft donderdagavond de begroting goedgekeurd, meerderheid stemde voor, Nieuw, SP.a en onafhankelijke Lode Schops tegen en het Vlaams Belang onthield zich. Aan de stemming was eerst een uiteenzetting door schepen van begroting Marc Vanderstraeten voorafgegaan, waarna de oppositiepartijen hun bedenkingen op een rijtje zetten. Rode draad daarbij is de toezegging door het ministerie van onderwijs om het nieuwe CVO-gebouw voor 70 % te subsidiëren.

De meerderheid besloot daarop in te gaan, het CVO onder te brengen in het ophaalgebouw op het mijnterrein dat daarmee ook een invulling krijgt. Maar ineens kwam er een zeer zware kostenpost bij en moest elders geschrapt worden. De verbouwing van het cultuurcentrum wordt uitgesteld en de bouw van de nieuwe sporthal aan Meylandt wordt geschrapt. De uitbreiding van de gemeentelijke werkplaats in de Kapelstraat wordt maar zeer beperkt uitgevoerd. Marc Vanderstraeten: "We kiezen in ons meerjarenplan voor het bewaken van de reserves van 8 miljoen euro. We blijven investeren in wegen, fietspaden, dorpskernen, openbare gebouwen, rioleringen, bibliotheek, cvo, jeugdlokalen en kinderopvang. Dit jaar wordt 14.350.000 euro geïnvesteerd. De tegenvallende dividenden, de hogere energiekosten en de indexeringen neutraliseerden de meerontvangsten uit de opbrengst van Telenet."

Vanaf 2011 moeten de personeelskosten met 4 % naar beneden en in 2011 - niet lang voor de verkiezingen - zullen de belastingen op één of andere manier verlaagd worden.2002